Restauratie van Harenskerk – Sint Annaparochie

In 2016 heeft een opmerkelijke restauratie plaatsgevonden in de kerk van Sint
Annaparochie, waarbij een fascinerende ontdekking werd gedaan. Tijdens deze restauratie kwamen zeer oude grafstenen tevoorschijn die onder de houten vloer verborgen lagen. Deze grafstenen dateren uit een tijd waarin het nog gebruikelijk was om mensen in de kerk te begraven. Rond 1825 werd dit echter verboden, en tijdens een eerdere restauratie in 1848 werd er een houten vloer over de grafzerken gelegd om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.

In 1941 onderging de kerk opnieuw een restauratie, waarbij de houten vloer gedeeltelijk werd vernieuwd. Tijdens deze restauratie heeft Hartman Sannes een beschrijving gemaakt van de toen zichtbare zerken. Echter, bij de meest recente restauratie in 2016, waarbij bouwbedrijf Julianus in opdracht van Stichting Alde Fryske Tsjerken samenwerkte met de Plaatselijke Commissie, Architektenbureau Grunstra BNA, Brandsma digitaal meten, Vereniging Restauratie Noord en Restauratie Opleidings Projecten, is de volledige houten vloer verwijderd. Hierbij zijn nog meer grafzerken ontdekt, die in 1941 niet zichtbaar waren. Een bijzondere vondst die een nieuw licht werpt op de geschiedenis van de kerk.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Plaatselijke Commissie hebben gezamenlijk besloten om deze oude grafstenen weer zichtbaar te maken, zodat bezoekers de rijke historie van de kerk kunnen ervaren. De kerk heeft nu niet alleen haar historische schatten onthuld, maar heeft ook het oude torenuurwerk een prominente plek tussen de pilaren gegeven. Een ware reis terug in de tijd, waarbij je je kunt voorstellen hoe Rembrandt en Saskia in 1634 over deze grafstenen hebben gelopen en het geluid van de klok konden horen toen ze elkaar het jawoord gaven tijdens hun kerkelijk huwelijk op 22 juni van dat jaar.

Kom zelf de prachtige resultaten van deze restauratie bewonderen en laat je betoveren door de geschiedenis van de kerk van Sint Annaparochie. De combinatie van oude grafstenen, het oude torenuurwerk en de grootsheid van het kerkelijk huwelijk van Rembrandt en Saskia maken een bezoek aan deze kerk een unieke ervaring voor iedere geschiedenisliefhebber. Verken de sporen van het verleden en geniet van een historisch uitstapje dat je niet snel zult vergeten.

(ver)bouwen met karakter | Bouwbedrijf Julianus B.V | KvK 01152886